Louise Beck (@louisebeck91) October 2017

Jeg er ikke sikker på hvordan... men det lykkedes mig at aflevere et speciale i dag.. :D #masterthesis #statensnaturhistoriskemuseum @statensnaturhistoriskemuseum @botaniskhavekbh

22 Likes