ทอง คิ้วเที่ยง (@thngkhiwethiiyng) October 2017

#ขายต ่างหู #ขายสร ้อย #ขายม ุงกุฎดอกไม้ #ขายม ุงกุฎสาว #ร้านบัวทองชั้น3ยูเนี่ยนมอล #ขายเคร ื่องประดับทุกอย่าง #ขายคาดผมขนนก #หน ้ากากโปฮีเมี่ยน #กระเป ๋า #หมวกสำหร ับไปทะเล #thailand #accessories #accessory #beauty #unionmall #bangkok #sellaccessories #choker 👍👜👝👛 #😗😀😘

6 Likes