معرفی طبیعت های dezful,city_-• (@dezful_nature) March 2017

📸 بارش شديد باران و آب گرفتگى برخى معابر در شهرستان دزفول/ #دزفول #دزفولی #سیل #باران #زندگی

178 Likes