Post by معرفی طبیعت های dezful,city_-• (@dezful_nature)

March 2017

📸 بارش شديد باران و آب گرفتگى برخى معابر در شهرستان دزفول/ #دزفول #دزفولی #سیل #باران #زندگی

181 likes

4 comments