ગુજરાતી રસધાર™ @gujarati_rasdhar

⏺એક☝ગુજરાતી વડે બધા ગુજરાતીઓ માટે ⏺જીંદગીને લગતી વાતોની ભરમાર @ ગુજરાતી રસધાર ⏺ફોલો ના કરો તો તો તમારી હાહુ ના હમ સે હો 😆✌

36 following827 posts46888 followers

199 Followers