دزفولیها Instagram

دزفول شهر من هر روز با تازه های دزفول، پزشکی درس های زندگی، مدیر خوب مطالب علمی، رازهای ثروت لطیفه، عکس، وقایع در کانال پایین

4355 following100 posts10437 followers

@dezfulihaaa • Instagram videos & images

198 followers